Mythe: Het voorstel van de projectontwikkelaar en de gemeente dat  woningbouw mogelijk maakt in Stadsblokken-Meinerswijk, is gemaakt in goed overleg met de burgers van Arnhem

Mythe: Het voorstel van de projectontwikkelaar en de gemeente dat woningbouw mogelijk maakt in Stadsblokken-Meinerswijk, is gemaakt in goed overleg met de burgers van Arnhem

Dat is niet waar. Woningbouw is niet de afspraak die de gemeente eerder met de burgers en maatschappelijke organisaties gemaakt heeft. Toen in 2016 bleek dat de gemeente in ruil voor het verkrijgen van een deel van de gronden toch woningbouw in Stadsblokken–Meinerswijk wilde toestaan, hebben veel burgers en maatschappelijke organisaties hier tegen geprotesteerd. De […]