Mythe 2: Door Eilanden 2.0 komt er méér natuur en krijgt Arnhem natuur cadeau

De projectontwikkelaar Kondor Wessels (KWP) zegt dat het plan Eilanden 2.0 méér natuur oplevert en dit cadeau doet aan de stad. Maar dat is niet helemaal hoe het zit.

De gronden die de projectontwikkelaar aan de stad ‘cadeau’ geeft, zijn al grotendeels natuur en hebben de bestemming natuur of hebben deze bestemming onlangs gekregen en moet getransformeerd worden naar natuur. KWP wil van deze gronden af want kan er niets mee, er kan immers niet op gebouwd worden.

Echter het cadeau komt met condities, in ruil voor dit ‘cadeau’ wil KWP een zeer groot cadeau terug; woningen bouwen op Stadsblokken Meinerswijk. En als er woningen komen, komen er ook wegen, auto’s, verlichting en onrust en wordt de kans er een mooi natuurgebied van te maken er niet groter op. De natuur gaat er dus eerder op achteruit!

KWP gaat er wel op vooruit. Een grove raming van GroenLinks van de opbrengt van het ontwikkelen van de woningen door KWP komt uit op een exploitatie van tientallen miljoenen. De stad kríjgt dus niet zozeer een cadeau, maar gééft een miljoenen cadeau weg aan de projectontwikkelaar..

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over deze mythe

 

Dit artikel is geschreven in het kader van de reeks: De mythes ontmaskerd
Op 30 november vindt een referendum plaats over het gebied Stadsblokken-Meinerswijk. Alle stemgerechtigde Arnhemmers kunnen dan stemmen voor of tegen het uitwerkingskader fase 2 gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk, een voor stem betekent een stem voor woningbouw in het gebied, een stem tegen betekent dat u tegen het bouwen van woningen bent in dit uiterwaardengebied. Er wordt veel gezegd, beweerd en geschreven over dit uitwerkingskader en het plan “Eilanden 2.0” dat als uitgangspunt is genomen in dit uitwerkingskader, maar ook zaken onderbelicht of juist niet gezegd, waardoor er mythes en onduidelijkheden ontstaan. De komende tijd lichten we regelmatig een Mythe uit.