Mythe 3: Als het een nee wordt dan gaat KWP het industrieterrein uitbreiden

KWP dreigt in haar campagne: Als het een nee wordt dan gaan we het industrieterrein uitbreiden. Volgens KWP is dit makkelijk mogelijk. Er is geen bestemmingsplan voor het gebied rond de ASM-haven en de steenfabriek en op een zogenoemde witte vlek kan dus alles. Ook de vertegenwoordiger van het Ondernemersplatform Arnhem, wekte deze verwachting tijdens het D66 debatavond als vertegenwoordiger van Dirkzwager.
Een witte vlek op de kaart is echter heel wat anders dan niet beschermd zijn. Zeker niet als het om KWP gaat die een contract heeft met de gemeente en daarmee gebonden is om samen te werken.

Wat is waar? Of is het een mythe? Als burgercoalitie Stadsblokken Meinerswijk hebben we deze bewering laten toetsen bij drie juridisch specialisten.

Sinds de 80 jaren is er al discussie over het gebied. Diverse keren hebben voorlopers van KWP geprobeerd het gebied te ontwikkelen met huizen of bedrijven op het terrein van Stadsblokken en/of op het bedrijventerrein van Meinerswijk. Dit is steeds door de gemeente met succes bestreden. Alléén door de eigenaar  van de Steenfabriek op het industrieterrein is er een schadeclaim ingediend.
Op die delen van het gebied waar nooit een claim is gelegd, is KWP vrijwel kansloos om hier een bedrijventerrein te ontwikkelen of planschade in te dienen.
En zoals gezegd: tot nu toe heeft de gemeente elke claim en poging tot hergebruik van de steenfabriek succesvol weten tegen te gaan.
In heel Nederland proberen ontwikkelaars steenfabrieken tot woningbouw te ontwikkelen en zij falen steeds. Ook de gebruikelijke dreiging om daarna de steenfabriek om te vormen tot industriebestemming faalt steeds. Wat heel soms juridisch kan, is heropening van de steenfabriek zelf. Maar nergens is dat gebeurd, omdat er natuurlijk ook totaal geen vraag meer is naar een heropening van een steenfabriek.
Recent heeft Ron König in zijn vorige functie, als  wethouder van gemeente Rheden, nog met succes een verhaal, dat ingewikkelder lag, bij de steenfabriek Riverstone bestreden.

Daarnaast zal KWP een omgevingsvergunning moeten aanvragen; een watertoets moeten uitvoeren, een vergunning van Rijkswaterstaat moeten aanvragen een ontheffing van de flora en faunawet moeten hebben. De omgevingsvergunning kijkt of een bedrijventerrein past in de omgeving. Bijvoorbeeld wordt gekeken naar, de vrachtwagenbewegingen. De watertoets en de vergunning van RWS kijken of water, de Rijn niet in de knel komt te zitten. De ontheffing van de flora en faunawet kijkt naar de gevolgen van een bedrijventerrein voor plant en dier. Het is dus zeer onwaarschijnlijk, dat een hergebruik van een bedrijventerrein in een uiterwaard tussen de natuur en de Praets past de vergunningen kunnen en zullen worden verleend. Het is niet voor niets dat de gemeente elke procedure voor herstart van het terrein heeft tegen kunnen houden.

KWP heeft bij het kopen van het gebied haar strategie al uitgedacht. Tegen verschillende organisaties, waaronder Het Kloppend Stadshart hebben ze gezegd dat ze het gebied weer gaan verkopen als ze niet kunnen ontwikkelen. KWP is namelijk uit op het bouwen van de 250-350 woningen, niets anders.

Laat je niet bang maken door KWP! Stem met je hart, stem nee, zodat het gesprek kan herstarten en het gebied alsnog conform de Gebiedsvisie ontwikkeld wordt, met natuur en cultuur en zonder flats tegenover de Rijnkade.

 

Dit artikel is geschreven in het kader van de reeks: De mythes ontmaskerd
Op 30 november vindt een referendum plaats over het gebied Stadsblokken-Meinerswijk. Alle stemgerechtigde Arnhemmers kunnen dan stemmen voor of tegen het uitwerkingskader fase 2 gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk, een voor stem betekent een stem voor woningbouw in het gebied, een stem tegen betekent dat u tegen het bouwen van woningen bent in dit uiterwaardengebied. Er wordt veel gezegd, beweerd en geschreven over dit uitwerkingskader en het plan “Eilanden 2.0” dat als uitgangspunt is genomen in dit uitwerkingskader, maar ook zaken onderbelicht of juist niet gezegd, waardoor er mythes en onduidelijkheden ontstaan. De komende tijd lichten we regelmatig een Mythe uit.