Mythe: Het voorstel van de projectontwikkelaar en de gemeente dat woningbouw mogelijk maakt in Stadsblokken-Meinerswijk, is gemaakt in goed overleg met de burgers van Arnhem

Dat is niet waar. Woningbouw is niet de afspraak die de gemeente eerder met de burgers en maatschappelijke organisaties gemaakt heeft.

Toen in 2016 bleek dat de gemeente in ruil voor het verkrijgen van een deel van de gronden toch woningbouw in Stadsblokken–Meinerswijk wilde toestaan, hebben veel burgers en maatschappelijke organisaties hier tegen geprotesteerd. De gemeente heeft hier niet naar geluisterd. De gemeente heeft enkel geluisterd en onderhandeld met de projectontwikkelaar.

Als u vindt dat gemeentelijke plannen niet in achterkamertjes door gemeente en projectontwikkelaar tot stand mogen komen, stem dan “nee” op 30 november. Alleen op die manier bieden we tegenwicht tegen achterkamertjesdeals tussen gemeente en projectontwikkelaars.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over deze mythe

 

Dit artikel is geschreven in het kader van de reeks: De mythes ontmaskerd
Op 30 november vindt een referendum plaats over het gebied Stadsblokken- Meinerswijk. Alle stemgerechtigde Arnhemmers kunnen dan stemmen voor of tegen het uitwerkingskader fase 2 gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk, een voor stem betekent een stem voor woningbouw in het gebied, een stem tegen betekent dat u tegen het bouwen van woningen bent in dit uiterwaardengebied. Er wordt veel gezegd, beweerd en geschreven over dit uitwerkingskader en het plan “Eilanden 2.0” dat als uitgangspunt is genomen in dit uitwerkingskader, maar ook zaken onderbelicht of juist niet gezegd, waardoor er mythes en onduidelijkheden ontstaan. De komende tijd lichten we regelmatig een Mythe uit.